logo
Adana Böreği

180 °C
Derece
8-10 dk
hazır

BESİN
DEĞERLERİ

3500g / Porsiyon (100gr)

Isıtma Süresi 8-10 dk
Isıtma Derecesi 180 °C
Koli İçi Adet / Ağırlık 5 / 17,5 kg
Saklama Şekli -18 °C
Son Tüketim Tarihi 12 Ay
BreadHouse

Adana Böreği

© 2020 All Rights Reserved. Designed by Novembros.

roll